Pravilnik

GENERALNI PRAVILNIK ZA TRKE UBRZANJA NA 402M
AMK RACING TEAM

Auto-moto klub Racing Team 08.05.2014 usvojio je sljedeći pravilnik za utrke ubrzanja na 402 m:

Član 1.

 Ovim pravilnikom propisuju se generalne i tehničke odredbe, te propisi vezani za utrke ubrzanja u organizaciji AMK Racing Team-a koje se organizuju na pomoćnoj pisti Zračne Luke Mostar.

Član 2. 

Organizator je dužan da zadovolji osnovne sigurnosne standarde: dežurno vatrogasno vozilo, kola hitne pomoći sa tehničarom, obezbjeđenje – angažovanje sigurnosne agencije, te je dužan obavijestiti nadležni MUP o terminu manifestacije i njenim osnovnim karakteristikama. U skladu sa navedenim orgnizator ne prihvata nikakvu odgovornost prema trećim osobama.

Član 3.

STAZA

Aerodromska pista (u daljem tekstu STAZA) podjeljena je na sekcije:

a)      Parking za posjetioce i organizatore

b)      Prijem vozila

c)      Tehnički pregled vozila

d)      Park vozača

e)      Predstartni prostor

f)       Startni prostor

g)      Takmičarski dio staze u dužini od 402,31 m

h)      Zaustavni prostor

i)        Prostor za privremeno zadržavanje takmičara

Slika:

SKICA STAZE
SKICA STAZE

a)      Parking za posjetioce i organizatore:

Parking za posjetioce i organizatore je parking na početnom dijelu staze, a prije prijemnog mjesta/adminstratorskog stola. Posjetioci i organizatori dužni su da vode računa o parkiranju vozila kako bi zauzeli što manje prostra na stazi i omogućili nesmetan prolaz vozilma ka takmičarskom dijelu i od takmičarskog dijela prema izlazu sa staze.  Ovaj parking za posjetioce se posebno naplaćuje. Ograničenje brzine je 20 km/h kroz parking za posjetioce i organizatore. Organizator nije odgovoran za sigurnost stvari, vozila i ljudi.

b)     Prijem vozila /administracijski stol:

Mjesto za prijem vozila nalazi se odmah nakon parkinga za posjetioce i organizatore. Za prijemnim stolom vrši se uplata kotizacije, popunjavanje obrazaca za učešće, te se takmičar šalje na tehničku kontrolu.

c)      Tehnički pregled:

Tehnički pregled vozila odvija se prema predviđenom tehničkom obrascu i vrše ga dva službena lica. Ostala tehnička lica pomažu takmičarima. Automobil koji ne ispunjava osnovne tehničko-sigurnosne uslove ne može učestvovati na utrci i organizator ne snosi nikakve troškove proistekle iz neinformiranosti  takmičara o tehničkim uslovima koje automobil mora zadovoljavati.

d)     Park vozača:

Park vozača je mjesto rezervisano za takmičare koji su zadovoljili tehničku kontrolu. Takmičar isključivo zauzima mjesto sa rednim brojem koji mu je dodjeljen. Dužnost takmičara je da se parkira tako da zuzima što manje prostora na pisti kako bi omogučio nesmetanu putnu komunikaciju na stazi. Ograničenje brzine je 20 km/h kroz park vozača. Organizator nije odgovoran za sigurnost stvari, vozila i ljudi.

e)      Predstartni prostor:

Predstartni prostor namjenjen je za dva takmičara koji su odabrani za predstojeći krug takmičenja. Boravak u predstartnom prostoru mimo služenih lica i akeditovanih osoba, omogučen je takmičaru i njegovom mehaničaru.

f)       Startni prostor:

Startni prostor je dio staze sa kojeg takmičari započinju utrku. Mimo služenih lica i akeditovanih osoba, samo takmičar ima pravo pistupa ovom dijelu staze.

g)      Takmičarski dio staze:

Takmičarski dio staze podjeljen je u dvije trake. Obe trake su sa obe strane ograđene ogradom u dužni do 300 m, koja služi da gledaocima i neakreditovanim osobama onemogući pristup stazi. Pristup gledaocima nakon 300 m nije dozvoljen.

h)     Zaustavni prostor:

Zaustavni prostor je dio staze gdje takmičari moraju usporiti kretanje vozila kako bi se zaustavili u prostoru predviđenom za privremeno zaustavljanje. Zaustavni prostor ima dužinu od 400 m.

i)        Prostor za privremeno zadržavanje vozila:

U prostoru za privremeno zadržavanje takmičara, vozila takmičara se ne smiju kretati. Takmičari čekaju »safety« car i instrukcije organizatora za povratak u park vozača ili u sljedeći krug. Samoinicijativan povratak znači automatsku diskvalifikaciju. Ograničenje brzine je 20 km/h kroz park vozača. Organizator nije odgovoran za sigurnost stvari, vozila i ljudi.

PRIJAVE

Član 4.

a)      Prema članu 74. Međunarodnog sportskog kodeksa FIA/FISA, organizator može da odbije nekog takmičara  bez navođenja razloga odbijanja.

b)      Organizator ne snosi troškove koje je takmičar imao pristupom takmičenju.

c)      Pravo učešća na Utrci imaju svi građani Bosne i Hercegovine koji posjeduju vozačku dozvolu «B« kategorije i koji su blagovremeno prijavljeni za Utrku.

d)      Na Utrci mogu učestvovati i strani državljani sa ispravnom dokumentacijom o položenom vozačkom ispitu.

e)      UtrKama ubrzanja mogu pristupiti registrovana i neregistrovana vozila.

f)       Svaki takmičar podnosi pojedinačnu prijavu za učešće na Utrci na posebnom obrascu, za administracijskim stolom, a prijave ispunjene putem obrasca na internetu (ako ih ima) se moraju potvrditi za administracijskim stolom. Prijava na internetu ne mora imati isti redni broj koji će takmičaru biti dodjeljen za administracijskim stolom.

g)      Potpisivanjem prijave takmičari prihvataju propozicije iz ovog Pravilnika i u cijelosti su dužni da poštuju odluke organizatora. Nepoštivanje odluka Organizatora, može bez detaljnih objašnjenja dovesti do diskvalifikacije takmičara.

h)      Prijave se vrše na dan takmičenja od 8:30h do 10:30h za administracijskim stolom.

i)        Svaki takmičar obavezan je da uplati startarinu/kotizaciju u iznosu od 50 KM / 25 EUR.

VERIFIKACIJA

Član 5.

a)      Svi prijavljeni učesnici moraju proći proceduru vefikacije dokumentacije te tehničku kontrolu automobila.

b)      Na verifikaciju se svi vozači moraju javiti lično, te prilikom iste obavezno predočiti potrebnu dokumentaciju:

 1. vozačku dozvolu ili potvrdu o položenom vozačkom ispitu.
 2. potvrdu o uplaćenoj startnini/kotizaciji.

c)      Vozilo koje nije registovano, tj, nema važeću potvrdu tehičkog pregleda, može učestvovati u utrci, nakon što uspješno prođe kontrolu tehničke komisije.

d)      Prilikom verifikacije, učesnici Utrke dobivaju:

 1. startni broj;
 2. obavezne reklame organizatora (ako ih ima);
 3. akreditaciju za takmičara i akreditaciju za mehaničara.

e)      Startni broj za vrijeme takmičenja mora biti postavljen bar na jednoj strani vozila, dok obavezne naljepnice sponzora (ako postoje) moraju biti postavljene na vozilu. Startne brojeve određuje organizator takmičenja.

f)       Zamjena takmičarskih vozila ili vozača, nakon verificirane prijave nije moguća.

g)      Vlasnik vozila pristupom na utrku dobrovoljno pristaje da snosi svu odgovornost za štetu nastalu upotrebom svog vozila i nastupa na vlastitu odgovornost.

TEHNIČKA KONTROLA

Član 6.

a)      Dvije su vrste tehničkog pregleda: redovni i vandredni tehnički pregled.

b)      Ispitivanje vozila vrši se na sljedeće načine.

 1. Vizuelno i zahvatima rukama
 2. Verifikacijom
 3. Testnom vožnjom

c)      Redovan tehnički pregled vozila obavlja se na predviđenom mjestu.

d)      Prilikom obavljanja tehničkog pregleda vozila, Tehnička komisijaje dužna provjeriti ispravno funkcioniranje i pričvršćenje svih uređaja koji se nalaze na predmetnom vozilu koji mogu utjecati na sigurnost  natjecanja, a nisu obvezni biti na vozilu.

e)      Tehnički pregled se obavlja bez bitnoga mehaničarskog rastavljanja dijelova vozila.

f)       Ispitivanja pojedinih uređaja ugrađenih na predmetno vozilo provodi se uz pomoć obrasca za tehnički pregled.

g)      Sigurnosna oprema svih vozila mora biti kompletna, ispravna i u skladu sa tekućim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja ili u skladu sa važećim tehničkim pravilnikom.

h)      Gume na takmičarskom automobilu moraju biti sa oznakom DOT ili E, gume ne smiju biti protektirane. Protektirane gume sa trkačim specifikacijama i certifikatima (FEDIMA) se izuzimaju od ovog pravila. Dozvoljena je upotreba svih vrsta cestovniih i slick guma, ukoliko iste nemaju vidnih oštećenja.

i)        Sva vozila klase 12 i brže moraju za vrijeme takmičenja imati montiranu bocu za gašenje požara. Boca mora biti čvrsto pričvršćena i na dohvat ruke vozača.

j)        Mazivo ili neka druga tečnost ne smije curiti iz automobila. Odušak za ulje mora biti montiran u posebnu posudu ako je demontiran sa originalnog priključka.

k)      U automobilu ne smije biti dijelova koji nisu pravilno vezani za karoseriju. Sav teret mora biti pravilno pričvršćen. Isto važi za NOS bocu, O2 bocu, CO2 bocu za hlađenje interkulera, kao i cjelokupan sistem. Ukoliko tehnička komisija ustanovi curenje, nepravilno povezivanje ili ustavnovi da sistem predstavlja opasnost za vozača ili publiku, automobil će biti uklonjen sa staze dok se ne naprave ispravke.

l)        Upotreba pleksigasa u svrhu zamjene staklenih površina nije dozvoljena. Vozać snosi punu odgovornost i sve posljedice ako korištenjem pleksigasa ugrozi sebe ili druge.

m)   Ako u bilo kojem trenutku Tehnička komisija procjeni da vozilo nije sigurno može naložiti vanredni tehnički pregled ili ispitivanje vozila pokusnom vožnjom po stazi koju provodi natjecatelj prijavljen s tim vozilom.

n)      Vanredni tehnički pregled obavlja TK po vlastitom nahođenju, a odvija se u parku vozača ili predstartnom prostoru.

o)      Prije probne vožnje natjecatelj je dužan izabrati klasu i voziti u vremenu odabrane klase kako bi TK procijenila ispravnost vozila na stazi u stvarnim uvjetima utrke. TK ocjenjuje držanje pravca predmetnog vozila i zaustavljanje predmetnog vozila u zaustavnom dijelu staze.

p)      Nakon ispitivanja probnom vožnjom po stazi predviđena je jedna od 2 ocjene i odgovarajuće odluke:

 1. „vozilo je ispravno“ i prijava se prihvaća
 2. „vozilo je neispravno i opasno za natjecanje“ te se prijava odbija a daljnje natjecanje zabranjuje.

q)      Povrat startnine biti će izvršen ukoliko se prijava za natjecanje odbije za vrijeme obveznog ili izvanrednog tehničkog pregleda prije početka kvalifikacija.

r)       Povrat startnine neće se izvršiti ukoliko vozilo bude isključeno iz natjecanja tijekom utrke a nakon početka kvalifikacija

s)       Nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda vozila se upućuju u park vozača, nakon čega pristupaju testnim ili kvalifikacionim vožnjama.

t)       Ukoliko je takmičar kome automobil ne ispunjava tehničke uvjete, svjesno pristupio tehničkom pregledu, gubi pravo na povrat kotizacije.

OPŠTA PRAVILA

Član 7.

Svi učesnici dužni su se pridržavati sljedećih pravila:

a)      Zabranjeno je voziti pod uticajem alkohola u skladu sa važećim Zakonom o sigurnosti u saobraćaju.

b)      Svaki vozač za koga se utvrdi da nije sposoban učestvovati u trci bit će zabranjeno učestvovanje u  takmičenju. (alkohol, droga)

c)      Službene osobe imaju pravo izvršiti  neograničen broj alkotestiranja i pravjera identita svakog takmičara. Odbijanje alkotesta i provjere identiteta povlači za sobom gubitak statusa takmičara.

d)      Vozači moraju biti propisno odjeveni. Takmičar ne može voziti bos, bez majice u potkošulji ili kratkim pantalama.

e)      Preporučuje se upotreba kacige.

f)       Vožnja po stazi dozvoljena je samo prijavljenom i verificiranom takmičaru te služenoj osobi.

g)      Vožnja u natrag, u krug, po takmičarskom dijelu staze nije dozvoljena. Vožnja u suprotnom smjeru dozvoljena je samo organizatorima sa službenim vozilima ili takmičaru uz pratnju službenog automobila. Šteta koju načini gledaocima, drugim učesnicima, organizatorima i opremi će biti iskljulčivo njegova odgovornost kao i nadoknada te štete. Protiv takvih takmičara organizator će podnijeti krivičnu prijavu.

h)      Maksimalna brzina kretanja vozila izvan dijela staze za takmičenje je 20 km/h.

i)        U slučaju kvara vozila na takmičarskom dijelu staze vozač mora pokušati skloniti automobil ili se odmah udaljiti ako osjeti da je u bilo kom smislu ugrožen.

a)      Svako vozilo na kojem se primjeti tehnička neispravnost bit će udaljeno sa takmičarskog dijela staze.

Član 8.

Identifikacione oznake postavljene na vozilu moraju biti nedirnute do kraja Utrke.

Ukoliko one nedostaju dolazi do isključenja sa takmičenja. Ako se otkrije prevara bilo koje vrste, a posebno oko identifikacionih oznaka, takmičar će biti isključen, a ostale osobe koje su u tome učestvovale sankcionisane.

Kvalifikacije

Član 9.

Nakon obavljene verifikacije takmičar obavezno mora prisustvovati sastanku vozača. Sve infomacije na sastanku vozača bit će veoma važne i relevantne za daljni tok takmičenja. Takmičari koji nisu prisustvovali sastanku vozača snose posljedice proistekle iz njihove neinformiranosti. Posljedica može biti i diskvalifikacija takmičara.

a)      Organizator je dužan organizovati bar jednu kvalifikacionu vožnju.

b)      Organizator, pored kvalifikacionih vožnji, može, ali ne mora, organizovati jednu ili više testnih vožnji.

c)      Rezulat testnih vožnji, ne smatra se zvaničnim rezultatom i ne uzima se u obzir u daljem toku takmičenja.

d)      Takmičar ima pravo pristupiti kvalifikacionim vožnjama u kojima treba da pređe cijelu dužinu staze.

e)      Ako takmičar ne želi da pristupi kvalifikacionim vožnjama mora prijaviti klasu u kojoj želi da učestvuje, za administracijskim stolom na odgovarajućem obrascu.

f)       Ako takmičar prerano starta (red light) na kvalifikacijskoj vožnji ona se neće uzeti u obzir pri klasifikaciji takmičara u klase. U slučaju da nema druge kvalifikacijske voženje takmičar mora prijaviti klasu u kojoj želi da učestvuje, za administracijskim stolom na odgovarajućem obrascu.

g)      Nakon kvalifikacionih vožnji vozači se raspoređuju u klase. Takmičar može da promjeni klasu samo u bržu od one u koju je svrstan.

h)      Zvaničnim rezultatom smatra se najbolje vrijeme ostvareno u toku takmičenja, dakle  u eliminacionim vožnjama pojedih klasa. Ako takmičar nije vozio niti jednu kvalifikacionu vožnju, već je prijavio klasu, u prvoj eliminacionoj vožnji mora je potvrditi. U suprotom smatra se diskvalifikovanim. 

i)        Nakon završetka kvalifikacionih vožnji, mjerna ekipa objavljuje zvaničnu klasifikaciju takmičara. Takmičari imaju pravo da podnesu žalbu na kvalifikaciju 10 minuta nakon objavljivanja liste.

j)        U slučaju da je vozač vozio kvalifikacionu vožnju (koja je jedina), a mjerna oprema nije funkcionisala, vozač će nakon završetka kvalifikacija, ponovo voziti kvalifikacionu vožnju ili će prijaviti klasu za administracijskim stolom na odgovarajućem obrascu.

k)      Nakon objave zvanične klasifikacije, mjerna ekipa pristupa formiranju parova. U slućaju da postoji neparan broj takmičara, takmičar sa najboljim vremenom se smatra Lucky Winnerom i prolazi u naredni krug bez borbe. Takmičar može biti Lucky Winner samo jednom u klasi osim ako zbog premalog broja preostalih takmičara u klasi nije moguće izdvojiti onog koji još nije bio Lucky Winner.

l)       Klasa u kojoj nema niti jedan takmičar se ukida.

m)   Jedan takmičar može voziti najviše dva vozila, i to u dvije različite klase.

n)     Nakon obavljenih kvalifikacija vozači se vraćaju na svoja mjesta u park vozača.

UTRKA

Član 10.

a)      Prije izlaska u starni prostor vozači će biti obaviješteni o klasi koja se vozi.

b)      Vozači su dužni da nakon obaviještenja budu prisutni pored vozila. Vozač koji se ne odazove na poziv da priđe startu, nakon 5 minuta automatski se diskvalifikuje, osim ako sudijama nije prijavljno da kasni iz opravdanih razloga.

c)      Zagrijavanje guma dozvoljeno je samo na predviđenom dijelu staze (predstartni prostor) u skladu sa dopuštenjem suca.

d)      Startu prilaze dva takmičara i prate sugestije sudije koji poravnava automobile. Svaki takmičar vozi isključivo u svojoj traci.

e)      Automobili su poravnati kada su u svakoj traci upaljene bijele sijalice, STAGE.

f)       Zabranjeno je izlaziti iz automobila nakon poravnanja na startnoj liniji, osim u slučaju dopuštenja sudca na startu.

g)      Sudija potvrđuje vozačima da su u STAGE fazi i odmah nakon toga okida mjerni uređaj.

h)      Mjerni uređaj nakon okidanja radi automatski.

i)        Mjerni uređaju pali i gasi tri reda žutih svjetala u razmaku od po 0,5 sekundi, nakon čega pali zelena svjetla, po jedno za svaku traku.

j)        Start automobila se obavlja na zeleno svjetlo na semaforu.

k)      Automobil koji kretanjem okine mjerenje vremena za vrijeme upaljenog zelenog svijetla ima ispravan start koji se neće ponavljati.

l)        Vozilo koje napravi red light je diskvalificirano.

m)   Pobjednik je automobil koji je ispravno startao i prvi prošao kroz cilj. Time se kvalificirao za sljedeći krug u klasi.

n)      U slučaju neparnog broja takmičara, nakon svrstavanja u klase takmičar sa najbržim vremenom prolazi u sljedeći krug (lucky winner).

o)      Ukoliko takmičar odustane od utrke ili bude diskvalificiran nakon formiranja parova, njegov protivnik postaje pobjednik i prolazi u sljedeći krug takmičenja bez borbe.

p)      Ukoliko u polufinalu ili finalu oba takmičara naprave Red Light, taj krug će se ponoviti.

q)      Takmičaru je dozvoljeno da vozi brže od klase u koju se kvalificirao/prijavio i tada prelazi u bržu klasu. Probijanje klase je dozvoljeno samo jedan put. Ako je to finalna vožnja i ako je probijanje do 0,5 sec, brži takmičar smatra se pobjednikom. Takmičar koji je napravio probijanje sa razlikom većom od 0,5 sec prelazi u bržu klasu.

r)       U slučaju da takmičar ponovo vozi brže od klase, slijedi automatska diskvalifikacija. Dva probijanja klase nisu dozvoljena.

s)       Takmičar je dužan pridržavati se signala na stazi koje daju sudije.

Član 11.

Mjerenje vremena na Utrci vršiće se elektronski prof. mjernom opremom. U slučaju da se desi kvar na opremi koji nije moguće otkloniti, organizacioni odbor će odlučiti o nastavku takmičenja.

INTERVENCIJE U PARKU VOZAČA

Član 12.

a)      Takmičaru i njegovom mehaničaru dozvoljene su izmjene i priprema u predstartnom prostoru uz obaveznu obavijest sudcima. Automobil za to vrijeme ne smije napustiti predstartni prostor. Popravak automobila može da traje maksimalno 5 minuta ili ako takmičar nije zadnji par, do 5 minuta nakon vožnje zadnjeg para. Ako takmičar i njegov mehaničar ne uspiju osposobiti vozilo u datom vremenu, takmičar gubi utrku i njegov protivnik prolazi u naredni krug.

b)      U predstartnom prostoru vozaču može pomagati samo jedna prijavljena osoba, mehaničar sa akreditacijom, uz saglasnost suca. U slučaju da mehaničar ne uspije osposobiti automobil u datom vremenu, vozač gubi trku, tj, njegov protivnik prolazi dalje.

KAZNE

Član 13.

Kaznene mjere su:

 1. Usmena opomena
 2. Diskvalifikacija sa takmičenja
 3. Zabrana učestvovanja na slijedećim tekmičenjima

PROGRAM

Član 14.

Satnica takmičenja bit će objavljena na oficijelnoj stranici AMK Racing Team do koje se može doći putem jedne od domena:

http://www.racingteam.ba/
http://www.crx.ba/

Ako satnica nije objavljena onda se ona odvija prema ovom pravilniku i to:

08:00 – 10:30 Prijave takmičara
12:00 – 12:30 Testne vožnje
12:30 – 14:00 Kvalifikaciona vožanja
14:00 – 18:30  Takmičarske eliminacione vožnje
18:30 – 19:00 Dodjela nagrada

Organizator zadržava pravo da na dan utrke, na sastanku vozača objavi drugačiji raspored od bilo kojeg ranije objavljenog.

Član 15.

a)      Sportskim dijelom takmičenja rukovodi Takmičarska komisija (Žiri) u sastavu:

g. Almin Karović
g. Jožef Ambruž
g. Meša Đikić

b)      Pored takmičarske komisije utrka ima sljedeće suce:

 1. Voditelj tehičkog pregleda i administracije
 2. Voditelj voznog parka
 3. Voditelj mjerne ekipe
 4. Koordinator utrke

c)      Takmičarska komisija zajedno sa ostalim sudcima odlučuje o svim aspektima takmičenja kao npr.: izricanje kazne, ponavljanje vožnje i sl.

Član 16.

U slučaju nepredviđenih okolnosti, organizator zadržava pravo da imenuje druge članove komisije.

Član 17.

Pojedinačan plasman takmičara određuje se na osnovu postignutih rezultata, za koji se boduju na sljedeći način:

Mjesto
Bodovi 10 8 6 5 4 3 2 1

Svaki takmičar lošije plasiran od 10 mjesta, koji je završio takmičenje i nalazi se u zvaničnim listama rezultata takmičenja, dobija jedan (1) bod. Gore navedeni bodovi su osnova za određivanje pojedinačnih plasmana takmičara.

Član 18.

Bodovanje svih utrka u orgnizaciji AMK Racing Team radi se na isti način. Ukupan zbir poena određuje poredak u takmičenju.

Član 19.

Prigovori na objavljene nezvanične rezultate i odvijanje takmičenja primaju se u pisanoj formi, najkasnije 30 minuta po objavljivanju nezvaničnih rezultata. Prigovor se taksira sa 50 KM (25 €). U slučaju opravdanog prigovora taksa se vraća. Prigovor rješava Takmičarska  komisija.

Član 20.

Prvoplasirani takmičar u svakoj klasi dobija ravnopravan dio svih uplatnina.

Član 21.

Takmičari voze na vlastiti rizik i uz punu moralnu, materijalnu i krivičnu odgovornost. Organizator ne odgovara za bilo koju vrstu štete koja nastane učesniku na njegovoj imovini, kao ni štete nanesene trećim licima.

Član 22.

Za prekršaje discipline gledaoci će biti udaljeni sa manifestacije, a takmičari diskvalifikovani i/ili udaljeni sa manifestacije.

Član 23.

Na parkirnom mjestu natjecanja, zabranjeno je obavljanje bilo kakve promotivne djelatnosti, dijeljenje letaka, prezentacija proizvoda i izlaganje u svrhu promocije ili prodaje istih, osim ukoliko takve aktivnosti nisu unaprijed dogovorene sa krovnom organizacijom eventa, te usmenim ili pismenim putem proslijeđene organizatoru takmičenja.

Član 24.

Sav slikovni i video-materijal vlasništvo je krovne organizacije utrke i eventa, sa svim pripadajućim pravima i regulativama.

Član 25.

a)      Organizator zadržava pravo izmjene i dopune ovog pravilnika.

b)      Organizator može da otkaže, prekine ili promjeni termin takmičenja, radi objektivnih razloga (vremenski uslovi, tehničke poteškoće i sl.

c)      Organizator će o ovome obavijstiti sve sudionike putem interneta, na web site-u www.streetraceclub.com

Član 26.

Organizator nije odgovoran za bilo kave povrede osoba, materijalnu štetu bilo kom sudioniku utrke, a prisustvo svake osobe na Utrci je iskljućivo na njegovu/njenu odgvoronost.

Član 27.

a)      Za tumačenje ovog Pravilnika nadležan je Takmičarska komisija.
b)      Nepoštivanje uputa službenih osoba može dovesti do diskvalifikacije i udaljavanja sa staze.
c)      Vozači snose posljedice iz nepoznavanja ovog pravilnika.

AMK RACING TEAM

One thought on “Pravilnik”

Leave a Reply

The power of dreams

%d bloggers like this: