2 dana do Utrke ubrzanja u Mostaru 2015

Accuweather ima ozbiljnih problema sa radom svojih servisa za predikciju vremenskih uslova, pa ih ovim putem molimo da se uozbilje.

Što se tice same utrke izdvajamo nekoliko članova pravilnika, koji su odgovori na brojne telefonske pozive:

Član 4:
c) Pravo učešća na Utrci imaju svi građani Bosne i Hercegovine koji posjeduju vozačku dozvolu «B« kategorije i koji su blagovremeno prijavljeni za Utrku.
d) Na Utrci mogu učestvovati i strani državljani sa ispravnom dokumentacijom o položenom vozačkom ispitu.
e) UtrKama ubrzanja mogu pristupiti registrovana i neregistrovana vozila.

Član 5:
b) Na verifikaciju se svi vozači moraju javiti lično, te prilikom iste obavezno predočiti potrebnu dokumentaciju:
1. vozačku dozvolu ili potvrdu o položenom vozačkom ispitu.
c) Vozilo koje nije registovano, tj, nema važeću potvrdu tehičkog pregleda, može učestvovati u utrci, nakon što uspješno prođe kontrolu tehničke komisije.

Član 9:
g) Nakon kvalifikacionih vožnji vozači se raspoređuju u klase. Takmičar može da promjeni klasu samo u bržu od one u koju je svrstan.

Član 10:
p) Ukoliko u polufinalu ili finalu oba takmičara naprave Red Light, taj krug će se ponoviti.

q) Takmičaru je dozvoljeno da vozi brže od klase u koju se kvalificirao/prijavio i tada prelazi u bržu klasu. Probijanje klase je dozvoljeno samo jedan put. Ako je to finalna vožnja i ako je probijanje do 0,5 sec, brži takmičar smatra se pobjednikom. Takmičar koji je napravio probijanje sa razlikom većom od 0,5 sec prelazi u bržu klasu.

r) U slučaju da takmičar ponovo vozi brže od klase, slijedi automatska diskvalifikacija. Dva probijanja klase nisu dozvoljena.